بودجه بندی طرح و برنامه - Planning - programming budgeting system
ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: برنامه و بودجه ، کارشناسان سیستم

در بودجه بندی طرح و برنامه، ما با یک طرح کلی  یک سری برنامه و تعداد بسیاری پروژه رو به رو هستیم. به کمک روش بودجه بندی طرح و برنامه در یک قالب کلی طرح ها، برنامه ها و پروژه ها مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند و با نگرشی سیستمی به بودجه بندی اقدام می شود. امکان مقایسه پروژه ها و برنامه ها با هم و انتخاب اثر بخش ترین آنها در نیل به اهداف کلی یکی از مهمترین ویژگی های بودجه بندی طرح و برنامه می باشد.