اصل پیتر دراکر یا اصل حد بی کفایتی
ساعت ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تئوری های مدیریت

کارکنان در سازمان ها به علت نشان دادن شایستگی در یک شغل به شغل بالاتر ارتقاء پیدا می کنند و این روند تا زمانی ادامه می یابد که به حد بی کفایتی در یک شغل می رسند و در همان جا باقی می مانند از این رو ما اغلب در سازمان ها به افرادی بر خورد می کنیم که شایستگی شغل را ندارند و این عارضه ای است که گریبانگیر بیشتر سازمان ها است.