مدیریت منابع انسانی - Human Resource Management
ساعت ٥:٠٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت منابع انسانی

تعریف

مدیریت منابع انسانی را شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظور نیل به اهداف سازمان تعریف کرده اند.

منظور از منابع انسانی یک سازمان، تمام افرادی است که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کارند و منظور از سازمان، تشکیلات بزرگ یا کوچکی است که به قصد و نیتی خاص و برای نیل به اهدافی مشخص به وجود آمده است.

نقش مدیریت منابع انسانی

تشخیص استعدادهای بالقوه نیروهای مشاغل در سازمان و سپس فراهم آوردن امکاناتی برای شکوفایی آنهاست.

عوامل مهم گسترش نقش مدیریت منابع انسانی

- تغییر و تحولات سریع و

- پیچیده تر شدن محیط

وظایف مدیریت منابع انسانی

 1. نظارت بر استخدام در سازمان
 2. تجزیه و تحلیل مشاغل
 3. برنامه ریزی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان
 4. کارمندیابی، یعنی شناسایی کسانی که شرایط کافی را برای استخدام در سازمان دارا هستند
 5. انتخاب و استخدام بهترین و شایسته ترین نیروهای ممکن برای تصدی مشاغل در سازمان
 6. طراحی و تنظیم برنامه هایی که ورود کارکنان جدید به سازمان را تسهیل و به ایشان کمک می کند تا جایگاه صحیح سازمانی و اجتماعی خود را در آن بیابند
 7. آموزش کارکنان
 8. تربیت مدیر
 9. طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان
 10. طراحی سیستم پاداش
 11. طراحی سیستم حقوق و دستمزد
 12. وساطت میان سازمان و سندیکاهای کارگری
 13. طراحی سیستم برای رسیدگی به خواست ها یا شکایات کارکنان
 14. طراحی سیستم بهداشت و ایمنی محیط کار
 15. طراحی سیستم انظباط

نقش مدیریت منابع انسانی در سود بخشی سازمان

 1. کاهش اضافه کاری های غیر ضروری با افزایش راندمان کار در ساعت عادی
 2. اتخاذ تدابیری برای کاهش غیبت و مرخصی های به ظاهر موجه و کنترل آنها
 3. طراحی صحیح مشاغل برای جلوگیری از اتلاف وقت کارکنان
 4. جلوگیری از ترک سازمان با مدیریت صحیح
 5. طراحی یک سیستم بهداشت و ایمنی برای جلوگیری از ضررهای ناشی در آینده
 6. آموزش مهارت های لازم به منظور تربیت کارکنان که حداکثر بازدهی را داشته باشند
 7. یافتن و استخدام شایسته ترین فرد ممکن برای هر شغلی و در هر سطحی
 8. طراحی سیستمی برای پراخت حقوق و مزایا که بتواند در جذب و نگهداری نیروهای کارا با سایر سازمان ها رقابت نماید
 9. تشویق متصدیان مشاغل، به گونه ای که زمینه مساعدی برای ابراز نظرهایشان درباره کاهش هزینه ها فراهم آید.

نتیجه اینکه : هدف اصلی مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی کمک به عملکرد بهتر در سازمان برای نیل به اهداف سازمانی است .