عوامل موثر در شکل گیری مدیریت منابع انسانی به صورت امروزی
ساعت ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:
  1. پیشرفت و تحول سریع تکنولوژی و تخصصی شدن مشاغل در اثر انقلاب صنعتی
  2. اوج گیری نهضت های کارگری و ظهور اتحادیه ها که به نمایندگی از طرف تمام کارگران با کارفرمایا وارد مذاکره شدند
  3. مدیریت علمی
  4. روانشناسی صنعتی
  5. ظهور و ورود متخصصان و کارشناسان نیروی انسانی به صحنه و انجام مجموعه ای از وظایف تخصصی در زمینه هایی از قبیل استخدام، رفاه کارکنان، قیمت گذاری کار، ایمنی، آموزش و خدمات پزشکی و ایجاد حوزه خاص در سازمان بر نظارت بر این فعالیت ها .
  6. مکتب روابط انسانی