فرایند اجتماعی - Social process
ساعت ۸:٢٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: رفتارسازمانی

فرایند اجتماعی - Social process

 اجتماعی کردن فرد فرایندی است که به وسیله آن فرد جدید الورود اطلاعات لازم و کافی را درباره سازمانی که وارد آن شده است کسب می کند و با قبول ارزش ها، هنجارها و الگوهای رفتاری آن خود را با اوضاع مطابقت داده، می آموزد که چه باید بکند و چه انتظاری از او می رود.

به عبارت دیگر.

اجتماعی کردن فرایندی است که به وسیله آن فرد تازه وارد، دانش، مهارت و دیدگاه لازم را کسب می کند و به عضوی موفق و موثر برای سازمان تبدیل می گردد.

توجه کنید که، ارزش یعنی شناخت خوب و بد یا درست و نادرست، رفتار صحیح یعنی رفتار مورد انتظار سازمان از فرد، و هنجارهای گروهی یعنی معیارها و موازین دورن گروهی ای که انتظار می رود رفتار و کردار و معاشرت و مراوده اعضای گروه بر اساس آ باشد و این سه مفهوم آشناسازی فرد تازه وارد با سازمان دارد.

چرا اجتماعی کردن مهم است

 1. آشناسازی فرد با سازمان در نحوه انجام شغل و عملکرد او و در پی آن در ایجاد ثبات در سازمان، نقش مهمی دارد
 2. هر کسی در اولین روز دچار اضطراب و نگرانی می شود. از آنجایی که اضطراب بیش از اندازه به کمیت و کیفیت کار صدمه می زند، باید سعی شود تا در اسرع وقت، فرد تازه وارد از این حالت خارج گردد بر طبق اصول روانشناسی، اضطراب در سطحی معقول نه تنها مخرب نیست بلکه مفید و سازنده است
 3. رفتار روسا، هم قطاران، همکاران، مرئوسان و هر کس دیگری که فرد به نحوی با آنها در ارتباط است رفتار تازه وارد را تحت تاثیر قرار می دهد. پس باید حساب شده برخورد کرد
 4. وجود برنامه ای تا مشکلات اولیه ورود فرد به محیطی ناآشنا را دفع کند و به جایگزینی و استقرار درست فرد در سازمان کمک نماید

مراحل فرایند اجتماعی کردن

نتیجه

تحول دگرگونی فرد

رویارویی فرد با سازمان

قبل از ورود به سازمان

 • تعهد بیشتر به سازمان
 • عملکرد بهتر
 • تولید و بهره وری بیشتر

فرد ارزش ها سازمان را می پذیرد و بینش، نگرش و رفتار خود را مطابق با آن تغییر داده در سازمان(( جا )) می افتد

 

موفق

برخورد فرد با واقعیات در سازمان

 • ذهنیات و تصورات فرد و انتظار او از سازمان
 • نگرش، بینش، نظام ارزشی و افکار و عقاید شکل گرفته فرد قبل از ورود به سازمان
 •  استعفا و ترک خدمت اخراج

فرد نمی تواند یا نمی خواهد خود را با واقعیت های کار در سازمان منطبق سازد

ناموفق

 

 

اگر تفاوت میان واقعیات سازمان و پیش فرضیات فرد درباره آن، چنان عمیق نباشد که به او شوک وارد کند، یا اگر قادر به تحمل این شوک اولیه باشد و تصمیم به ماندن در سازمان بگیرد؛ روش هایی وجود دارند که به وسیله آنها فرد می تواند خود را با شرایط و واقعیت های موجود در سازمان، وفق دهد. مهمترین این روش ها عبارتند از:

 1.  تغییر نگرش می دهد – یعنی شخص به جای ایده آلی فکر کردن واقع بین می شود
 2. با دیگران رابطه بر قرار می کند – فرد پی می برد در سازمان علاوه بر جنبه های تخصصی و تکنیکی، نظام اجتماعی – سیاسی نیز وجود دارد
 3. صبر و شکیبایی در پیش می گیرد – فرد در ابتدای ورود فکری می کند که می تواند همه چیز را تغییر دهد اما بعد از چند بار شکست پی می برد که معمولاً تغییر نیاز به زمان دارد