تعریف سازمان 2 - Defined Organization2
ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مباحث سازمان ، کارشناسان سیستم

روبرت پرستوس – Robert presthus   

سازمان ها عبارتند از سیستم های اجتماعی بزرگ و پایداری که فعالیت های اعضای آنها برای رسیدن به هدف های محدود و مشخص هماهنگ شده است.

برچ – E.F.I.Brech

الف – مسولیت هایی که توسط آن، فعالیت های موسسه بین کارکنان تقسیم یا به آنها واگذار می شود .

ب – روابط رسمی را که به خاطر این مسئولیت ها بین کارکنان به وجود آمئه است، تعیین می نماید.

تالکوت پارسونز – Talcott parsons

-          یک سازمان رسمی، سیستمی از فعالیت ها یا نیروهای دو یا چند نفر است که این فعالیت ها یا نیروها با آگاهی هماهنگ شده است.

-          سازمان، واحدی است اجتماعی- یا گروه  بندی متشکلی است از انسان ها – که به عمد ساخته و بازسازی شده است تا دستیابی به هدف های مشخص، ممکن شود.

پیفیفنر و شروود – Pififfner & Sherwood

سازمان عبارت است از یک رشته روابط منظم و عقلائی است که بین افرادی که وظایف پیچیده و متعددی را انجام می دهتد، و کثرت تعداد انان به قدری است که نمی توانند با هم در تماس نزدیک باشند، به منظور تامین هدف های مشترک خاصی برقرار می گردد.

ام . بلاو پیتر – M.Blau Peter

یک سازمان عبارت است از سیستمی است برای تحرک و هماهنگی کوشش های مختلف به منظور دست یافتن به هدف های مشترک.

فیفنر و اون لین – Owen lane & pfiffner

سازمان عبارت است از جریان تطبیق، هماهنگی و تنظیم اموری که شخص یا گروه باید با نیروی فکری و قدرت خلاقه اجرائی لازم، به مرحله عمل و اجرا در آورد.

لیوینگستن – Livingston

سازمان عبارت است از جریان تجزیه و تحلیل و بررسی ترکیب واحدها، مطالعات احتیاجات و هدف ها و کیفیت ارتباط این امور با یکدیگر بر اثر محرک های خارجی.

سایمون – H.Simon

سازمان یعنی مجموعه فعل و انفعالات افراد بشری که دارای مرکز هماهنگ کننده واحدی است.

ادگارشاین –Edgar Schein

سازمان عبارت است از وجود هماهنگی معقول، در فعالیت گروهی از افراد برای نیل به یک هدف یا منظور مشترک از طریق تقسیم کار و وظایف و از مجرای سلسله مراتب اختیار و مسئولیت قانونی.

 

 

از کتاب اصول و مبانی مدیریت / دکتر جاسبی