نقش مدیران - Management Role
ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: رفتارسازمانی

در آخرین سال های دهه 1960، در انستیتو تکنولوژی ماساچوست یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد به نام هنری مینتزبرگ درباره پنچ مدیر اجرایی تحقیق کرد تا دریابد که آنان در آن مقام چه کارهایی انجام می دهند. با توجه به مشاهداتی که او از این مدیران داشت، به این نتیجه رسید که آن پنچ مدیر ده نقش متفاوت و بسیار مرتب و همزمان انجام می دهند. ده نقش زیر عنوان سه نقش کلی ارتباطی، اطلاعاتی و تصمیم گیری نشان داده است.

نقش ارتباطی یا ایجاد ارتباط بین افراد :

- همه مدیران باید این نقش را که جنبه تشریفاتی و از نظر ماهیت جنبه نمایشی دارد، انجام دهند.

- همه مدیران باید نقش مسئولیت ها و وظایف کارکنان می شود. مثل؛ استخدام، آموزش، ایجاد انگیزه

- سومین نقشی که مدیر باید ایفا کند ایجاد ارتباط بین گروه هاست. مثل؛ تماس با افراد خارج از سازمان به منظور کسب اطلاعات

نقش اطلاعاتی:

- همه مدیران تا حدی از سازمان و موسسات خارجی اطلاعات می گیرند. معمولاً این کار از طریق خواندن مجله یا صحبت کردن با دیگران، به منظور آگاهی یافتن از تغییر سلیقه های مردم انجام می شود. ( نقش اطلاعاتی)

- مدیران به عنوان عامل انتقال دهنده اطلاعات به اعضای سازمان عمل می کنند. ( نقش اطلاعا رسانی )

- هنگامی که مدیران به عنوان نماینده سازمان در برابر دیگران قرار می گیرند (نقش سخنگو سازمان )را ایفا می کنند.

نقش تصمیم گیری:

- مدیر در عرصه نوآوری و خلاقیت دست به کارهای تازه می زند و بر طرح های جدید نظارت می کند تا بدان وسیله عملکرد سازمان را بهبود بخشد.

- مدیران در نقش مصلح یا حل کننده مسائل در واکنش نسبت به مسائل و مشکلاتی که از قبل پیش بینی نشده و غیر مترقبه هستند دست به اقدام اصلاحی می زنند.

- مدیر در نقش تخصیص دهنده منابع مسئولیت تخصیص دادن منابع انسانی، فیزیکی و مالی را بر عهده دارد.

- مدیران نقش مذاکره کننده را بر عهده دارند . مثل چانه زنی و دادو ستد را به نفع واحد خود تمام کردن.

 

رفتارسازمانی/استیفن پی رابینز- پارسییان و اعرابی