مهارت های مدیران - Skills management
ساعت ۸:۳۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: رفتارسازمانی

رابرت کتز مهارت های لازم برای مدیران را به سه گروه تقسیم کرده است: فنی، انسانی و نظری یا تئوریک.

مهارت فنی -  مهارت فنی عبارت است از توانایی مدیر در کاربرد دانش تخصصی یا تخصص های ویژه. این پژوهشگر متوجه شد که تنها تعداد بسیار کمی از مدیران علاوه بر انجام وظیفه مدیریت به کارهای دیگر نیز می پردازد. این مدیر در همان زمان در واحد مونتاژ کارهای دیگری را نیز انجام می دهد که همان اجرای نقش فنی است ومانع نقل و انتقال مهارت های مدیریت بین بخش های مختلف سازمان یا بین دو سازمان می شود.

مهارت های انسانی – مهارت های انسانی یعنی، توانایی در کار کردن، درک نمودن و ایجاد انگیزش در فرد یا گروه. بسیاری از افراد از نظر فنی مهارت بسیار بالایی دارند ولی از نظر روابط انسانی شایستگی لازم را ندارند.برای مثال، امکان دارد یک نفر از نظر گوش دادن به حرف دیگران بسیار ضعیف باشد و تحمل شنیدن حرفی را نداشته باشد. از این رو، نمی تواند دیگران را درک کند و مسائل و مشکلاتی را که بین افراد به وجود آمده است را حل کند.

مهارت های نظری یا تحلیلی – مدیران باید بتوانند از نظر فکری مسائل و مشکلات پیچیده را تجزیه و تحلیل کنند و آنها را شناسایی نمایند. برای مثال، مدیران به هنگام تصمیم گیری باید متوجه مسائل شده، راه حل های مختلف را مشخص و ارزیابی کنند و در نهایت بهترین راه حل ممکن را انتخاب نمایند.

 

رفتار سازمانی/ استیفن رابینز/پارساییان و اعرابی