برنامه ریزی خطی - linear programming
ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تحقیق در عملیات

...............................................................................................

................................................................

برنامه ریزی خطی شامل مدلی است که دارای یک تابع هدف و چند محدودیت است که روابط خطی بین متغییرهای آن در تابع هدف و محدودیت ها وجود دارد.

سه گام اساسی در بکارگیری برنامه ریزی خطی :

  1. مساله باید به گونه ای تعریف شود که با استفاده از برنامه ریزی خطی قابل حل باشد.
  2. مساله باید در قالب یک مدل ریاضی فرموله شود
  3. مساله باید با استفاده از یک تکنیک مشخص ریاضی قابل حل باشد.