تفاوت استاندارد و سیستم
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

 استاندارد یک الگوی از پیش تعیین شده است که همه سازمانهایی که از آن استفاده می کنند تلاش دارند فعالیتهای خود را با نیازمندی های مشخص آن منطبق نمایند.  اما سیستم تبلور انطباق خواسته های استاندارد با شرایط داخلی هر سازمان است . در حقیقت اجرای استاندارد در هر سازمان به معنی ایجاد سیستم است، که بر اساس نیازمندی ها و خواسته های استاندارد با توجه به شرایط خاص آن سازمان بنا نهاده شده است.
 سازمانی که در آن استاندارد پیاده سازی شده است را سازمان سیستمی یا سازمان سیستماتیک گویند.