اصول مدیریت
ساعت ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت

برای دانستن اصول مدیریت باید سیر توسعه و مکاتب مدیریت را بدانیم :

سیر توسعه مکاتب مدیری ؛

1. کلاسیک ها 1920-1880 (ساختارگرایان - اصول گرایان )
2. نئوکلاسیک ها 1945 - 1920 ( انسان گرایان )
3. سیستمی ها 1960 - 1945 (کل گرایان )
4. اقتضائیون 1960 به بعد ( محیط و موقعیت گرایان