سیستم کایزن
ساعت ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

سیستم کایزن چیست؟
معنای کلمه ژاپنی کایزن، بهبود و جستجو برای بهبود مستمر است ولی این معنا زمانی کامل می شود که مشارکت کارکنان را به همراه داشته باشد.
 
فلسفه و ذهنیت کایزن
1- تعهد و پشتیبانی از گشودگی در مدیریت سازمان
2- سرزنش کردن و قضاوت های عجولانه موقوف
3- تعویض قدرت و اختیار
4- تاکید بر توانائیهای ناشناخته نیروی کار که وظایف ضمنی سازمانی را بر عهده دارند
5- تبادل کامل اطلاعات / اهداف تعریف شده
6- حل مسا له و استفاده از مفهوم کار تیمی
7- 7-انعطاف در غنی سازی و توسعه وظایف کارکنان در سطوح مختلف
8- حداکثر استفاده از خرد نیروی کار برای بهبود مستمر
9- حذف مستمر اتلاف ها(فعالیتهای فاقد ارزش افزوده)
10- توجه کامل به ریزه کاری ها
 
مراحل اجرای کایزن :
1- منطقه هدف را انتخاب کنید
2- تیم کایزن را ساماندهی کنید
3- بررسی و جمع آوری اطلاعات در منطقه هدف انجام شود
4- اهداف بهبود یافته و مطلوب را مشخص کنید
5- کارکنان محل واقعی انجام کار را توجیه کنید
6- 5S را انجام دهید
7- اتلاف ها را شناسایی و فهرست آن را تهیه کنید(مودا)
8- تجزیه و تحلیلهای لازم در محل واقعی انجام کار انجام دهید
9- اتلافهایی که راه حل های قوی دارند انتخاب کنید
10- حرکت ها و تغییرات فیزیکی را نجام دهید
11- استاندارد سازی و آموزش کارکنان را برای موضوع بهبود یافته انجام دهید
12- داستان توفیق تیم کایزن را ارائه کنید
13- پروژه جدید برای آغازی دیگر را انتخاب کنبد
14- اندازه گیری ها و ارزیابی از نتایج راه حل های اجرا شده را انجام دهید
 
جعبه ابزار کایزن :
 
1. 5S
2. ابزارهای مرتبط با دقت و زمان کار
3. ابزارهای مرتیط با ماشین آلات
4. ابزار مرتبط با کیفیت
5. ابزار عمومی
 
ابزار های مرتبط با دقت و زمان کار:
نمودار جریان عملیات و خطوط حرکت پرسنل مواد
نمودار فرآیندها
نمودار به هم پیوسته فعالیت های استاندارد
مطالعه زمان و حرکات
سیستم تولید کششی
تک تایم/ زمان سیکل عملیات
کانبان
 
ابزار مرتبط با ماشین آلات
1. TPM
2. تحلیل PM
3. LCA (اتوماسیون کم هزینه )

ابزار مرتبط با کیفیت:
 
1. 1SO 9000
2. روش SQC
3. QFD
4. پوکایوکی
5. بازرسی منابع
6. 6& ( شش سیگما )
 
ابزار عمومی :
1. فهرست مودا MUDA LIST   
2. نظام پیشنهادها
3. الگوبرداری
4. داستان QC  
 
مکانیزمهایی که برای پشتیبانی لازم است عبارتند از:
1- قدردانی از فعالیت ها
2- آموزش در محیط کار
3- آموزش کارکنان
4- هفته نامه ، تابلوی کایزن/ جلسات گردهمایی عمومی
 
کایزن به عنوان سیستم مدیریت نوین
کایزن سیستم مدیریتی است که با زمان به پیش می رود و اگر مدیریت بخواهد که کارکنان را تغییر دهد باید خودش تغییر کند
مودا ( اتلاف ) چیست ؟
هر چیزی ( فعالیت،فرآیند،سخت افزار و نرم افزارو...) که نمی تواند ارزش افزوده در راستی رضایت مشتری نهایی ایجاد نماید ، نمودی از اتلاف می باشد .
 
انواع مختلف موداها
1- اتلاف در تولید اضافی
2- اتلاف در انتظار و توقعات
3- اتلاف در حمل و نقل و انتقال
4- اتلاف در خود پردازش و فرآیند پذیری
5- اتلاف در انبارش
6- اتلاف در حرکت
7- اتلاف در ساخت قطعات معیوب