نظریه های مکتب کلاسیک
ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت

مکتب کلاسیک شامل سه نظر ذیل است .

1. نظریه مدیریت علمی   - scientific management theory

2. نظریه فرایندی مدیریت ( اصول گرایان )  - the process theory of management

3. نظریه بوروکراسی  - the theory bureauracy

- نظریه مدیریت علمی

اصول بنیادینی که تیلور در برخورد علمی با مدیریت نهفته می دید عبارتند از :

1. جایگزینی اصول علمی به جای محاسبات سرانگشتی 

2. کسب هماهنگی در فعالیت گروهی به جای تشتت در عمل

3. کار و تلاش برای به حداکثر رساندن بازده

4.جلب همکاری افراد به جای آشفتگی حاصل از فردگرایی

5. تلاش به منظور ارتقای سطح رشد تمام کارکنان برای ترقی روزافزون خود و سازمانشان .

- نظریه اصول گرایان ( وظیفه گرایان )

فایول ، کل سازمان را پیکره واحدی می دید که فعالیت های آن به شش دسته تقسیم می شد :

1. فنی ( تولیدی )،

2. بازرگانی ( خرید و فروش و مبادله )

3. مالی (تعیین منابع مالی و مصرف بهینه )

4. ایمنی ( حفاظت از اموال و افراد )

5. حسابداری ( تعیین وضع موجود مالی )

6. وظایف مدیریتی ( برنامه ریزی ، سازماندهی ، فرماندهی ، هماهنگی و کنترل )

- نظریه بوروکراسی

توجه ماکس وبر به این مساله اساسی تر معطوف بود که چگونه می توان سازمان ها را ساختار مناسبی داد . سهم عمده وبر در شکل گیری مدیریت ، ارائه فهرست ویِژگی های مدیریت بوروکراتیک است .

اصول مدیریت/ رضائیان