پوسدکورب POSDCORB
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت

ارویک و گیولیک وظایف مدیریت را با به کارگیری واژه پسدکورب که مخفف کلمات زیر است جمع بندی کردند . ( برنامه ریزی ‘ سازماندهی ‘ کارگزینی ‘ هدایت کردن ‘ هماهنگی ‘ گزارش دهی ‘ بودجه بندی )