جنگلی از تئوری های مدیریت management theories jungle
ساعت ٥:٠٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت

طبق نظر هارولد کنتز ‘ از آنجایی که نظریه پردازان هر یک را خود را رفته و دیگران را فراموش کرده اند ( جنگلی از تئوری های مدیریت management theories jungle )به وجود آمده است .                                                                                                                  اصول مدیریت / رضائیان