مدیر یک دقیقه ای
ساعت ۸:٥۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت

مدیر یک دقیقه ای سمبلی است که به هر یک از ما یادآوری می کند که هر روز یک دقیقه به

چهره افرادی که بر آنها مدیریت می کنیم نگاه کنیم و به خاطر بسپاریم که آنها مهمترین منابع ما هستند .

(مدیریت یک دقیقه ای /کنت بلانچارد و اسپنسر جانسون)