هرم مدیریت
ساعت ٧:۱٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت

1. مدیریت عالی 

2. مدیریت میانی

3. مدیریت عملیاتی ( سرپرستی)

...............................................

مدیریت عالی

بخش اعظم کار مدیران عالی از نظر پویایی و مشغله ، نظیر کار مدیران عملیاتی است . با این تفاوت که اینان، برنامه ریزی های جامع و بلند مدت تری را در حوزه فعالیت گسترده تر و عوامل وضعی متنوع تری را طراحی یا مورد بررسی قرار می دهند . مدیران عالی ، عملکرد کلی واحدهای عمده را ارزیابی می کنند . درباره موضوعات و مسائل کلی با مدیران سطوح پایین به تبادل نظر می نشینند و بیشتر وقتشان را با همکاران یا افراد خارج از سازمان ، و اندک زمانی را نیز با افراد زیر دست می گذرانند .

مدیریت میانی

مدیران میانی به طور مستقیم به مدیریت رده بالا گزارش می دهند . کارشان مدیریت بر سرپرستان است و نقش حلقه واسطی را میان مدیریت عالی و مدیران عملیاتی به عهده دارند . بیشتر وقت مدیران میانی به تحلیل داده ها ، آماده کردن اطلاعات برای تصمیم گیری ، تبدیل تصمیم های مدیریت عالی به پروژه های معین برای سرپرستان و جهت دادن به کار مدیران عملیاتی اختصاص می یابد . حدود 80 درصد وقتشان را ممکن است به گفت و شنود بگذرانند که بیشتر آن در واحد خودشان و با همکاران انجام می شود و بقیه وقتشان صرف خواندن و نگارش می گردد . مدیران میانی برنامه ریزی های میان مدت می کنند و برای اظهار نظر مدیریت عالی برنامه های جامعتر و بلند مدت آمده می سازند . عملکرد مدیران رده های پایین را تحلیل کرده ، توانایی و آمادگی آنان را برای ارتقاء تعیین می کنند و به مدیران رده پایین درباره تولید ، پرسنل و سایر مسائل ، خدمات مشاوره ای عرضه می دارند .

مدیریت عملیاتی

این مدیران اغلب مجبورند برای نظارت در رفت و آمد باشند ، برای پرسنل خود ماموریت های کاری خاص تعیین می کنند ، باید برنامه عملیاتی ، تفصیلی و کوتاه مدت طرح ریزی کنند . مدیران اجرایی وقت کمی را صرف برنامه ریزی ، گزارش نویسی ، خواندن ، اظهار نظر و بازبینی می کنند . مدیران عملیاتی بیشتر وقتشان را با زیردستان ، مقداری از آن را با همکاران و اندک زمانی را با مافوق ها یا افراد خارج سازمان می گذرانند .

اصول مدیریت / رضائیان