انواع برنامه ریزی
ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: برنامه و بودجه
  1. برنامه ریزی اساسی ( استراتژیک )
  2. برنامه ریزی اجرایی ( عملیاتی )
  3. برنامه ریزی تخصصی ( برنامه ریزی در سایر وظایف مدیریت )

برنامه ریزی اساسی ( استراتژیک )

برنامه ریزی اساسی ، دوراندیشی سازمان یافته ای است که مراحل زیر را دربر دارد :

أ‌.         تعیین ماموریت و هدف های دوربرد

ب‌.     تفکیک ماموریت به هدف های کمی و کیفی کوتاه مدت ، که این عمل را در اصطلاح هدف گذاری می نامند .

ت‌.     تعیین خط مشی ها یا سیاست ها

ث‌.     طرح ریزی و برنامه ریزی اجرایی (تاکتیکی )

برنامه ریزی استراتژیک ، آینده را پیشگویی نمی کند ، ولی یک مدیر را می تواند در موارد زیر یاری دهد .

  1. فائق آمدن موثر بر مقتضیات آتی
  2. ارائه فرصت به موقع ، برای تصحیح خطاهای اجتناب ناپذیر
  3. کمک به تصمیم گیری درست در زمان مناسب
  4. تمرکز بر اعمالی که برای رسیدن به آینده مطلوب باید انجام شود .

برنامه ریزی اجرایی ( عملیاتی )

أ‌.         تهیه برنامه کوتاه مدت ( تعیین بودجه و زمانبندی )

ب‌.     تعیین معیارهای عملکرد و موقعیت : کمیت ، کیفیت و هزینه

ت‌.     بازبینی و تعیین موراد انحذاف

ث‌.     تهیه برنامه جدید

 

برنامه ریزی تخصصی ( برنامه ریزی در سایر وظایف مدیریت )

أ‌.         برنامه ریزی و کنترل تولید ( مدیریت تولید )

ب‌.     برنامه ریزی پرسنلی ( نیروی انسانی )

ت‌.     برنامه ریزی مالی