اجزای تئوری
ساعت ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تئوری های مدیریت

در کل عواملی که در تئوری پردازی موثر بوده و به کار برده می شود عبارتند از :

فرضیه : عبارتست از از حدسی زیرکانه درباره پیامد پژوهش

تجربه : عبارتست از بیان مشاهدات ، تجزیه و تحلیل، اندازه گیری ثبت، مقایسه، تمثیل، طبقه بندی و تعریف فعل و انفعالات پدیده ها  .

حقیقت: موثرترین و اساسی ترین عامل در تئوری پردازی است . به عبارتی تئوری روابط علت و معلول بین حقایق را مشخص می سازد .

قانون علمی: اگر فرضیه رد بوته تجربه به طور قاطع تایید شود می توان آن را به صورت اصل یا قانون بیان کرد . قانون علمی بیانگر رابطه ای پایدار بین حقایق است و به شکل قضایای کلی منطقی بیان می شود . اصول و قوانین علمی به درجه قطعیت اثبات رسیده است و همیشه و در همه جا قابل اثبات است .

اصل: تعمیمی است با تایید تجربی محکم و قابل ملاحظه .