علم و تبیین
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تئوری های مدیریت

هدف اساسی علم تبیین پدیده های طبیعی است . تبیین یک پدیده در واقع عبارت است از معلوم ساختن علت آن ، یعنی امری که همیشه مقدم بر آنست . این تبیین ها تئوری نامیده می شود. پس  هدف اصلی و نمایی علم ایجاد تئوری است .