تفاوت بین رهبری و مدیریت
ساعت ٤:۱٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت

 

آبراهام سلزنیک یکی  از اساتیت مدرسه عالی بازرگانی هاروارد استدلال می کند که رهبر انسانی بسیار متفاوت از مدیر است . تفاوت آنها در انگیزش تاریخچه زندگی، گذشته شخصی و شیوه ای است که آنها فکر کرده و عمل می نمایند . مدیران همواره در جهت تامین اهداف نگرش غیر شخصی دارند، در حالی که رهبران در جهت تامین هدف نگرش شخصی و فعال دارند. مدیران همواره می کوشند تا کار را به عنوان فرایند توانبخش تصور کنند که مستلزم ترکیبی از انسان ها و نظرها یا عقاید است که با هم روابط متقابل دارند . آنها را در هم می آمیزند تا استراتژی ها را به وجود آورند یا تصمیماتی را اتخاذ نمایند . رهبران پایگاه و مواضع ریسک پذیر و خطر کردن قرار می گیرند، به ویژه اگر چنین به نظر برسد که احتمال کسب موفقیت و کسب پاداش های مثبت زیاد است .

مدیران ترجیح می دهند که با مردم سروکار داشته باشند. آنها را از کارهایی که در گوشه عزلت و تنهایی صورت می گیرد گریزانند، زیرا این نوع کارها چیزی جز اضطراب و دلواپسی به بار نمی آورد. آنها با توجه به نقشی که در سلسه مراتب اختیارات بر عهده می گیرند و در فرآیند تصمیم گیری ها ایفا می کنند، با مردم ارتباط برقرار می نمایند و با آنها می آمیزند. در حالی که رهبران بیشتر با نظرها و عقاید سروکار دارند و به روش های شهودی عمل می کنند و بر آن اساس با مردم همدلی می کنند .

در واقع رهبری مفهومی است وسیع تر از مدیریت ، مدیریت نوعی از رهبری است که به رسیدن به مقاصد سازمان تکیه می کند. بنابراین اختلاف اصلی بین این دو مفهوم در لغت سازمان نهفته است . رهبری زمانی صورت می گیرد که کسی داشته باشد بر رفتار خود یا گروهی بدون در نظر گرفتن علت امر تاثیر بگذارد .