مهارت های مدیران
ساعت ٥:٢۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت

 

دانیل کتز و روبرت کان مهارتهای لازم برای یک مدیر را به سه گروه با عنوان مهارتهای ادراکی، انسانی و فنی خلاصه کردند. حرکت هر مدیر از نخستین مرحله سرپرستی به سوی مدیرت عالی یا بالاترین جایگاه مدیریتی ترکیب متفاوتی را ایجاب می کند. مهارت های فنی در سطوح پائین مدیریتی، مهم ترین مهارت ها را تشکیل می دهد و اغلب به جنبه های فنی شغل مربوط می شود. این مهارت ها به روابط متقابل و موجود در بین کارکنان و مدیرانی که به طور مستقیم با آن تماس دارند، ارتباط پیدا می کند.

مهارت های ادراکی به توانایی فرد در چگونگی اعمال نگرش استراتژیک یا کلان نگری او از سازمان ارتباط می یابد .