پیدایش رشته سیستمی
ساعت ٦:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

 

پیدایش رشته سیستمی، نتیجه طبیعی رشته های متداول و موجود از قبیل فیزیک، مهندسی، مدیریت و زیست شناسی است که از طریق فرآیند استنتاج و شناسایی همانندی های ظاهری آنها پدید آمده است . اگر بخواهیم سیستم را با زبانی علمی بیان کنیم باید عبارت فرا-رشته meta-discipline را برای آن به کار بریم؛ زیرا بالاتر از همه رشته ها قرار گرفته و مانند چتری بر سر آنها گسترده شده است و هدف آن نظم بخشیدن به مجموعه ای از اصول جامعه و همگانی است .