سیستم های نرم و سخت
ساعت ٧:٤٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

 

دیدگاه های سیستم سخت عمدتا متعلق به کسانی است که به نام طراحان یا مهندسان سیستم شناخته شده اند و تلاش آنان در آفرینش سیستم هایی برای ارضای نیازی معین به طریقی موثر و اقتصادی است .طرفداران سیستم نرم دیدگاهی دگرگونه دارند. آنان به بهینه سازی می اندیشند و مقیاس های کمی و عملی را همواره مزاحم خود می یابند .

دیدگاه های سیستم های نرم ، دیدگاه هایی است که پیروان مکاتب رفتار، مدیریت، جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی و علوم مشابه و ... درباره دنیای موجودات زنده، به خصوص دنیای انسان ها، عرضه داشته اند. (( سیستم های فعالیت انسانی human activity systems - HASS )) آشفته و درهم است . در این سیستم ها اگر هدف یا نیاز مشهود نیز باشد مشخص و آشکار نیست . در واقع دنیای واقعی انسان ها چنان پیچیده است که اندیشه دستیابی به راه حل های بهینه برای مسائل انسانی نمی تواند انگیزه آغاز حرکت تلقی شود. شاید، اگر از عهده برآییم، بهتر باشد ابتدا وضعیت را به خوبی تشخیص دهیم و سپس هم خود را مصروف بهبود بخشیدن به آن کنیم . پیتر چک لند موضوع را بدین صورت بیان می کند .

" اندیشمندان سیستم های سخت، سیستم ها را به صورت کیسه ای پر از گلوله شیشه ای می بینند که دست خود را درون کیسه برده، گلوله ای بردارید، آن را وارسی و سپس تعویض کنید و مشکلی هم پیش نمی آید . اما صاحبنظران سیستم های نرم، سیستم ها را به یک پرچین خصوصی تشبیه می کنند که اگر قصد داشته باشید شاخه ای از آن را بردارید، برگ هایش می ریزد، شاخه های کوچکش می شکند و کل مجموعه خسارت می بیند و چیزی قابل جایگزینی نیست .