طبقه بندی سیستم ها از نظر بولدینگ
ساعت ۸:۱٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

سطح سیستم ها                 ویژگی های سیستم ها              نمونه عینی

.......................                   ..................................                ....................

سازه ها (ساختار ها)               ایستا                                          پل ها

ساعت واره ها                        حرکت از پیش تعیین شده               منظومه شمسی

مکانیسم های کنترل               کنترل در مدار بسته                        ترموستات

سیست های باز                    خود نگه دار                                   سلول های زنده

ارگانیسم های سطوح پایین     دارای رشد، تولید نسل                   گیاهان

حیوانات                                دارای مغز، توان آموختن                  پرندگان

انسان                                  دانش، استفاده از علائم                  انسان ها

نظام های اجتماعی               ارتباطات، ارزش ها                          خانواده

ماوراءالطبیعه                         ناشناخته                                      خدا   

....................................................................................................................

کاست و رزنزویگ بر این بتورند که سه سطح نخست در سلسه مراتب مندرج در جدول فوق سیستم های فیزیکی یا مکانیکی یعنی سخت هستند و در محدوده علوم فیزیکی از قبیل فیزیک و نجوم قرار دارند . سطوح چهارم، پنجم و ششم به سیست های زنده ( بیولوژیک ) مربوط می شوند و در محدوده دانش زیست شناسان، گیاه شناسان و جانورشناسان قرار می گیرند و سه سطح آخر در محدوده بررسی های جامعه شناسان و اندیشمندان رشته های هنر، مذهب و امور انسانی جای دارند . بدین ترتیب هر چه در این سلسله مراتب بالاتر می رویم سیستم ها نرمتر می شوند . اما نقطه ممیزه باز یا بسته بودن سیستم ها کجاست ؟ بولدینگ معتقد است سه سطح نخست سیستم ها بسته و بقیه سیست های باز هستند . سیستم بسته سیستمی است که هیچ نوع وارده ای از خارج ندارد و بالطبع هیچ نوعی صادره نیز به خارج نخواهد داشت . در حد دانش ما جهان هستی سیستم بسته است و شاید هم بخواهیم یک ساعت مکانیکی را سیستم بسته به شمار بیاوریم .