سایبرنتیک
ساعت ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

 

سایبرنتیک cybernetics

واحد کنترل، صادره را با صادره مطلوب مقایسه می کند. واحد عملیاتی، علائمی را از واحد کنترل دریافت می کند و از طریق ایجاد تغییر در فرایند کنترل به طور مناسب واکنش نشان می دهد. فرایند کنترل، آن چیزی است که کنترل می شود. سیستم اطلاعات، بازده واقعی را اندازه می گیرد و اطلاعات را به واحد کنترل منتقل می کند.

تعاریف سایبرنتیک:

  1. نوربرت وینر : علم ارتباطات موثر در انسان و ماشین
  2. استافوردبیر: سایبرنتیک علم سازماندهی موثر است .

ویژگی های منسوب به سیستم های سایبرنتیک عبارتند از : پیچیدگی، پویایی، احتمال گرا بودن، وابسته به یکدیگر بودن و باز بودن .

برخی از اصول مهم سایبرنتیک:

  1. سیستم های پیچیده خود را سازمان می دهند .
  2. سیستم های پیچیده زمینه های ثبات دارند که تا مرز بی ثباتی فاصله بسیار دارد.
  3. صادره هایی که برای سیستم اهمیت دارند با حلقه های بازخوزد محافظت خواهند شد .