مقایسه نحوه تفکر عصر ماشینی با عصر سیستم
ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

         جدول - نحوه تفکر عصر ماشین در مقایسه با نحوه تفکر عصر سیستم

عصر سیستم

عصر ماشین

سیستمی را بشناس که موضوع توصیف جزئی از آن است

آنچه را باید توصیف کنی، تجزیه کن

رفتار یا مظاهر کل مجموعه را توصیف کن

رفتار یا مظاهر هر یک از اجزا را جداگانه توصیف کن

رفتار موضوع توصیف را در مفهوم نقش و کارکرد در قالب کل مورد نظر توصیف کن

این توصیف را برای تعریف کل با هم ترکیب کن

دانشمند عصر ماشین هنگام نیاز به شرح و توصیف شرکت باید کار خود را با بخش ها و قسمت های مختلف شروع کند و توضیح دهد که هر یک چه کاری انجام می دهند . سپس برای توصیف کل یا مجموعه باید به توضیح چگونگی کار آن اجزا با یکدیگر بپردازد تا مشخص شود شرکت چگونه کار می کند . دانشمند سیستم ها در این زمینه باید کار خود را با سیستمی که شرکت را در خود جای داده، یعنی سیستم صنعتی، آغاز کند و سپس کارکردها یا هدف های سیستم صنعتی را نیز با توجه به سیستم وسیعتری که آن را احاطه کرده است، یعنی سیستم اجتماعی، تعریف نماید. سرانجام باید شرکت را در مفهوم نقش ها و کارکردهایش در سیستم صنعتی شرح دهد .