ویژگی های سیستم
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها
  1. هدف یا ماموریت داشته باشد
  2. کارکرد آن قابل اندازه گیری باشد
  3. فرایند تصمیم گیری داشته باشد
  4. اجزای آ با یکدیگر در تعامل باشد
  5. مرز مشخصی داشته باشد و محدوده سیستم را معین کند
  6. منابع معینی در اختیار آن باشد
  7. فعالیت های مستمری از خود بروز دهد
  8. در سیستم یا محیط بزرگتر جای گرفته و با ان در تعامل باشد .