تئوری سازمان و مدیریت
ساعت ٦:٤۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت

استاگدیل بین تئوری مدیریت و تئوری سازمان تفاوت قائل شده است. یک تئوری سازمان لازم نیست که حتماً تئوری مدیریت باشد در حالی که تئوری مدیریت باید بر اساس تئوری سازمان قرار گیرد تئوری مدیریت شامل فرضیه های فلسفی و جهات ارزشی مربوط به طبیعت رفتاری انسان است که عوامل پایداری در تئوری سازمان نمی باشد .

تئوری مدیریت معیار دقیقی برای اداره امور سازمان ها به دست نمی دهد و استفاده از آنها به عنوان یک هدف و با قاطعیت کامل مورد تاکید نمی باشد بلکه از تئوری مزبور می توان به عنوان ابزار و الگوئی در حل مشکلات سازمانی الهام گرفت .

تئوری سازمان و مدیریت مجموعه معرفت و شناختی است که از یک رشته مشخص و قابل تعریف که می توان آن را علم سازمان نام گذاری کرد منشعب می شود . مطالعه سازمان ها یک علم کاربردی است زیرا معرفت و دانش حاصل از آن با فرایندهای حل مشکل و تصمیم گیری در موسساتی که در حال فعالیت هستند مربوط می شود .

علت مطالعه تئوری های مدیریت

  1. تئوری ها مارا در امر تصمیم گیری هدایت می کنند: تئوری ها به افراد کمک می کنند تا فرایندها را درک نمایند و بر اساس آن بتوانند راه حل یا شق عملی موثر را انتخاب نمایند . تئوری های قابل اتکا به ما این اجازه را می دهند تا آنچه را که تحت شرایط مشخص روی خواهد داد پیش بینی نماییم، و با این آگاهی یا دانش می توانیم تئوری های مختلف مدیریت را در شرایط مختلف به کار ببریم .
  2. تئوری ها به دیدگاهی که ما از سازمان داریم شکل می دهند: مطالعه تئوری های مدیریت باعث می شود تا بتوانیم به منشاء برخی از نظراتی که درباره سازمان و افراد درون آن داریم پی ببریم .
  3. تئوری ها ما را از محیط سازمانی آگاه می نمایند : با مطالعه تئوری های گوناگون در می یابیم که هر یک از این تئوری ها نتیجه یا محصول محیط خود است .( نیروی تکنولوژی، سیاسی، اقتصادی و جتماعی )
  4. تئوری ها یکی از منابع ارائه عقاید و نظرات جدید هستند: بدیهی است که تئوری ها برای ما این امکان را به وجود می آورد تا شرایط و اوضاع روزمره را از دیدگاه دیگری مورد توجه قرار دهیم .