تعریف علم
ساعت ٥:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت

علم به دو مفهوم به کار رفته است . اول ، به مفهوم عام ، که دانستن است و در مقابل ندانستن و جهل قرار می گیرد . دوم ، به مفهوم خاص ، که به دانستنی های مبتنی بر تجربه مستقیم حسی اطلاق می شود و در این صورت می توان آن را علم تجربی نامید .در این معنی علم در مقابل دانستنی های غیر علمی ، مانند اخلاق ، قرار دارد.(داود مدنی)

تعریف علم در معنای دوم عبارت است از :

-         علم عبارت است از روش و طریقه ای منطقی که با برهانهای مستند و مستدل ما را به دانستنیهای اثبات شدنی نزدیک میکند و پدیده های ناشناخته را با به کار بستن اصول و مفهیم آن می شناسند.( پرهیزگار )

-         علم عبارت است از یک سری دانستنی های مستدل جهت اکتشاف قوانین و واقعیتها( پرهیزگار)

-         علم عبارت است از دانستنی های قابل اثبات در هرجا و توسط هر کس .(نبوی)

-         علم معرفتی است منظم که با روشهای معین به دست می اید و قوانین یا روابط پایدار و واقعیتها را بیان میکند .( نبوی )