تعاریف سازمان1 - Definitions of Organization
ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مباحث سازمان

ریچارد دف Daft

سازمان یک نهاد اجتماعی است که دارای هدف می باشد و سیستمی است که به سبب داشتن یک ساختار آگاهانه، فعالیت های خاصی را انجام می دهد و دارای مرزهای شناخته شده ای است .

سازمان عبارتست از تشکیلات اداره امور یک گروه انسانی.

دیوید همپتون

سازمان عبارت است از دسته بندی و گروه بندی افراد در قالب های نظام یافته به گونه ای که مساعی هماهنگ شده آنها در یک محیط متغیر، به صورت وسیله ای برای نیل به هدف های سازمان در آید .

فیفنروشرود Fifner & Sherwood

سازمان عبارت است از الگوی منظم و عقلائی از روابطی که بین تعداد زیادی از افراد ( که وظایف پیچیده و متعدد را انجام می دهند و کثرت آنها به حدی است که نمی توانند با هم در تماس نزدیک باشند ) به منظور رسیدن به هدف های مشترک برقرار می شود .

هیکس وگولت Hickes & Gullet

سازمان عبارت از فرایندی نظام یافته از روابط متقابل افراد برای دست یافتن به هدف های معین .

ماکس وبر Weber

سازمان یک رابطه اجتماعی بسته است که طبق مقررات به افراد خارجی اجازه ورود نمی دهد ... دستورات برای عملیات به وسیله افراد خاصی که عهده دار این وظیفه هستند و در راس سازمان قرار می گیرد اعمال می شود و معمولا یک ستاد اداری و اجرایی دارد. در وهله اول، سازمان مستلزم وجود روابط اجتماعی است. یعنی فرد با سازمان رابطه متقابل ( تعامل ) دارد. ولی همان گونه که از کلمه های بسته یا مرزهای محدود بر می آید، نمی توان با این افراد به صورت تصادفی تماس برقرار کرد. سازمان در برگیرنده بخش هایی از جمعیت می شود و عده ای را مستثنی می کند. بنابراین سازمان به خودی خود، یک مرز دارد. یک بخش عمده از این تعریف، یعنی موضوع صدور دستور، باعث می شود که سازمان از سایر نهادهای اجتماعی تفکیک شود. رابطه متقابل به سادگی برقرار نمی شود. به وسیله سازمان یک رابطه متقابل که دارای ساختار معین است برای اعضا تحمیل و در سازمان اعمال می شود. همچنین در این بخش از تعریف گفته می شود که سازمان دارای یک سلسله مراتب اختیارات است و برای انجام کارها و وظایف نوعی تقسیم کار وجود دارد. افرادی که در راس قرار می گیرند وظیفه خاص به آنها محول می شود دستورات را صادر و آنها را اعمال می کنند .

وبر در مورد سازمان ها شاخص های دیگری هم ارائه می کند. به گفته او، در سازمان، نوع رابطه اداری است نه خانوادگی. این تعریف باعث می شود که سازمان از سایر نهادهای اجتماعی مثل خانواده تفکیک شود ( اگر چه خانواده هم دارای برخی از ویژگی های سازمان است). وبر همچنین یادآوری می شود که سازمان می تواند سطح زندگی اعضا را بهبود بخشد و دارای هدف های مشخصی است . هدف از وجود سازمان انجام کار خاصی است.

اتزیونی Etzioni

سازمان یک واحد اجتماعی ( گروه هایی از انسان ها ) است که به صورت آگاهانه شالوده ریزی می شود و برای دستیابی به هدف های ویژه تجدید ساختار می شود. شرکت سهامی، ارتش، مدرسه، بیمارستان، کلیسا و زندان در این گروه قرار می گیرند ولی قبیله، قوم، و خانواده از این گروه مستثنی می شوند .

ریچارد اسکات Scott

سازمان ها را در قالب فعالیت های گروهی تعریف کرده اند... و گفته اند که مقصود از تشکیل آنها دستیابی به هدف های تقریباً خاصی است که به صورت مستمر در پی کسب آنها بر می آیند. ولی باید این نکته روشن شود که سازمان ویژگی خاص خود را دارد و این علاوه بر دستیابی به یک هدف خاص و استمرار در این کار است. این ویژگی خاص عبارت است از وجود مرزهای تقریبا ثابت، یک سلسله مراتب اداری و نوعی نظم یا ترتیب مدبرانه، یک سیستم ارتباطات و سیستم انگیزشی که موجب می گردد افرادی در سایر همکاری در صدد تامین هدف های مشترک برآیند.

ریچارد هال Hall

سازمان مجموعه ای از مرزهای نسبتا شناخته شده، یک نظام مشخص، سلسله مراتب اختیارات، سیستم های ارتباطی و سیستم هماهنگ کننده اعضاست. این مجموعه به صورتی مستمر در یک محیط وجود دارد و سرگرم فعالیت هایی است که معمولا در مورد یک دسته یا سلسله ای از هدف ها است. این فعالیت ها برای اعضا سازمان، خود سازمان و جامعه ره آوردهایی دارد.

بارنارد Barnard

سازمان یک سیستم فعالیت ها یا نیروهای خودآگاه و هماهنگ شخصی یا یک سیستم فعالیت های وابسته به هم است.

دیویس Davis

سازمان عبارت است از گروهی از مردم که تحت لوای یک رهبر و به منظور رسیدن به یک هدف با هم کار می کنند .

استاگدیل Stodgile

سازمان را به عنوان یک سیستم نظام یافته رفتاری با موقعیت ها و نقش هایی که دارای قابلیت طرح ریزی از پیش تعیین شده می باشد.

رابینز Robbins

سازمان پدیده ای اجتماعی به شمار می آید که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتاً مشخص بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی بر اساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می کند.

 یا

سازمان عبارت است از اجتماع انسان هائی با عقاید و ایدئولوژی های مختلف که همگی متفق القول نموده و از کلیه امکانات تکنولوژی جدید و نیروی انسانی استفاده می کنند.

جان ام گائوس J.M.Gaues

وی معتقد است سازمان عبارت است از تنظیم افراد جهت تسهیل در به ثمر رساندن مقاصد همگانی از راه تجنیس کارکرد( فونکسیون) و وظایف

هربرت سایمون H.Simon

معتقد است سازمان عبارت است از سیستم فعل و انفعالات سلوکی و رفتاری اجتماعی یک گروه انسانی که همگی اعضاء را شرکت گنندگان سازمانی می نامیم. هر یک از اعضاء و یا گروه های شرکت کننده در قبال آنکه از خود فعالیتی را بروز می دهند منفعتی را دریافت می نمایند.

تعریف سازمان از نظر ساختارگرایان

سازمان عبارت است از به وجود آوردن انتظام پایدار جهت نیل به هدف های معین و مشخص

تعریف سازمان از نظر کلاسیک ها

سازمان یک ساختاری از روابط قدرت اهداف، نقش ها، فعالیت ها، ارتباطات و عوامل دیگری است که بین افرادی که با یکدیگر به صورت گروهی کار می کنند. وجود دارد .

تعریف سازمان از نظر نهضت روابط انسانی

سازمان عبارت است از فرایندی، ساختاری، که در این فرایند افراد برای اهدافی معین ، در تماس متقابل با یکدیگر قرار دارند.

مارچ و سایمون March&Simon

سازمان ها مجموعه روابط متقابل انسان ها بوده در جامعه ما وسیعترین مجموعه هایی هستند که تمام عوامل مشابه یک سیستم هماهنگ مرکزی را نشان می دهند ... ساختار تخصصی و هماهنگی بالای سازمان ها – در مقابل روابط پراکنده و متغیر بین سازمانی میان افراد سازمان نیافته – سازمان را منحصر به فرد و به عنوان یک واحد اجتماعی شبیه یک ارگانیزم منحصر به فرد در زیست شناسی قلمداد می نماید .

بلاو اسکات Blaue&Scott

از آنجایی که متمایز کننده ترین ویژگی .. سازمان ها این است که آنها به شکل رسمی برای نیل به اهداف معینی در جهت مقاصد روشن بنا نهاده شده اند واژه سازمان رسمی  به منظور مشخص کردن آنها مورد استفاده قرار می گیرد.

تعریف سازمان به منزله یک سیستم عقلایی

سازمان ها گروه هایی هستند که در جهت پیگیری اهداف نسبتاً خاص تشکیل یافته و ساختارهای اجتماعی با سطوح نسبتاً بالایی از رسمیت را نشان می دهد. در این دیدگاه سازمان ها را تجمع کاملاً رسمیت یافته ای تلقی می کند که در پی اهداف خاص می باشند.( پیروان این گروه ؛ بارنارد، مارچ و سایمون، اتزیونی )

تعریف سازمان به منزله یک سیستم طبیعی

سازمان ها گروه هایی هستن که بقای سازمان هدف مشترک افراد آن بوده و آنها با فعالیت های دسته جمعی برای دستیابی به این هدف به صورت غیر رسمی ساختار یافته اند. در این دیدگاه سازمان را به صورت تجمعی که به دنبال بقا است می نگرد. ( پیروان این گروه؛ گلدنر، روتس چایلد و وایت)

تعریف سازمان به منزله سیستم باز

سازمان ها عبارت از سیستم هایی از فعالیت های وابسته به هم میباشد که ائتلافات متغیر افراد را به هم مرتبط کرده و به وسیله محیط هایی که در آنها عمل می کنند احاطه می شوند. در این دیدگاه سازمان ها را ائتلافی از گروه های ذینفع که به شدت تحت تاثیر محیط ها می باشند تلقی می کند .