تقسیم بندی سازمان ها - Segmentation organizations
ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مباحث سازمان

تقسیم بندی سازمان ها از نظر پارسونز - parsons

 1. سازمان های تولیدی
 2. سازمان های با هدف سیاسی
 3. سازمان هایی که تلاش می کنند تا تضادهای بین جامعه را از بین برده و انسجام بین اعضای جامعه ایجاد کنند
 4. سازمان هایی که با آموزش و فرهنگ سازی باعث تداوم و بقای جامعه می شوند

تقسیم بندی سازمان ها از نظر بلاو و اسکات - blaue & scott

 1. سازمان هایی که اعضاء آن اولین کسانی هستند که از وجود سازمان سود می برند
 2. سازمان های تجاری که در آن مناقع مالکان تامین می شود
 3. سازمان های خدماتی که منافع ارباب رجوع و مشتری را تامین می کنند
 4. سازمان هایی که منافع عموم مردم را تامین می کنند

تقسیم بندی سازمان ها از نظر مینتزبرگ - Mintzberg

 1. ساختار ساده که بر بنیان سرپرستی مستقیم است و راس راهبردی در آن نقش کلیدی دارد
 2. دیوان سالاری ماشینی که بر بنیان استاندارد کردن فرایندی استوار است و ستاد تخصصی در آن نقش کلیدی دارد
 3. دیوانسالار حرفه ای که بر پایه استاندارد کردن مهارت ها استوار است و هسته عملیاتی در آن کلیدی دارد
 4. ساختار مبتنی بر بازده که بر پایه استاندارد کردن فرآورده یا خدمت است و خط میانی در آن نقش کلیدی دارد
 5. ادهوکراسی که بر پایه سازگاری رویاروی استوار است و ستاد پشتیبانی و گاهی هسته عملیاتی در آن نقش کلیدی دارد

تقسیم بندی سازمان ها از نظر چارلز هندی - Handy

 1. برگ یونجه ای یا شبدری: سازمان های برگ یونجه ای از سه بخش تشکیل می شوند که مشابه برگ های یونجه می باشند. نخستین برگ هسته سازمان است که از اعضا و کارکنان متخصص، حرفه ای و واجد شرایط تشکیل می گردد. برگ دوم از افراد غیر وابسته تشکیل می شود یعنی کارکنانی که برای کارهای ویژه و موقت با سازمان قرارداد می بندند . سومین برگ را نیروی کار انعطاف پذیر تشکیل می دهد که شامل کارگران پاره وقت، نیمه وقت یا خانم های خانه دار می شود که مهارتهای مختلف دارند.
 2. سازمان فدرال: سازمان هایی که چنین ویژگی دارند نوعی استقلال و خود مختاری هستند که کارها یا وظایف را به بخش های مختلف خود واگذار می کنند. هسته چنین سازمانی که معمولا به صورت دفتر مرکزی است سعی می کند که کارها را کنترل نکند و بیشتر در پی آن است تا امور سازمان را هماهنگ نماید و به هنگام ضرورت توصیه های لازم را بکند.
 3. سازمان هنا: این کلمه حرف اول کلمات ( هوشیاری، نظریه ها و اطلاعات ) درست شده است. در دنیای کنونی که سازمان ها بر سر اطلاعات با یکدیگر به رقابت برخاسته اند برای کسب اطلاعات و نظریات سازنده به صورت نوعی دانش ارزشمند در آورند. اعضای یک سازمان برای دست یازیدن به پدیده عدم اطمینان و حل این مساله باید افرادی اگاه، هوشیار و دارای نظریه ها یا عقاید سازنده باشند .

انواع سازمان ها از نظر کتز و کان - Katz & Khan

 1. سازمان تولیدی یا اقتصادی
 2. سازمان پشتیبانی کننده
 3. سازمان هم آهنگی جو
 4. سازمان رهبری سیاسی

سازمان های نوع اول و دوم حافظ بقای سازمان های دیگرند مثل مدرسه و کلیسا و سایر موسسه های مذهبی، سازمان نوع سوم که با ابداع و پذیرش افکار نو و کاوش های علمی به پویایی و توان مندی جامعه دامن می زنند ؛ انواع موسسه ها، آزمایشگاه ها و دانشگاه ها نوع آخری که با نظارت و هم آهنگ کردن قشرهای سازمان آنها را به تحریک وا می دارد .

انواع سازمان ها از نظر اتزیونی - Etizioni

 1. سازمان های اجباری( اردوگاه های کار اجباری، زندان ها، موسسه های تربیتی و دانشگاه ها ، اردوگاه اسیران جنگی، بیمارستان روانی، اتحادیه های اجباری )
 2. سازمان انتفاعی ( موسسه های بازرگانی و صنعتی کوچک، موسسه های تولید بازرگانی و صنعتی بزرگ، اتحادیه های بازرگانی، کشاورزی و تولیدی، سازمان های نظامی در زمان صلح )
 3. سازمان های بهنجار یا متعادل ( سازمان های مذهبی، سیاسی آرمانی، عمومی، دانشکده ها، دانشگاه ها، اتحادیه های کارگری و سازمان های حرفه ای و سازمان های خدمات اجتماعی و داوطلب گرا )

 

سازمان آمیخته:

 1. ترکیبی است از سازمان های بهنجار و اجباری، مثل گروه های رزمی در ارتش
 2. ترکیبی است از سازمان های انتفاعی و اجباری ؛ مثل سازمان های صنعتی و بازرگانی در قرن گذشته

تقسیم بندی سازمان ها از نظر حسام الدین بیان

 1. سازمان های اقتصادی
 2. سازمان های هنری
 3. سازان های اجتماعی
 4. سازمان های سیاسی
 5. سازمان های مدیریتی
 6. سازمان های دینی

تقسیم بندی سازمان ها از نظر هیکس وگولت - Hickes & Gullet

 1. سازمان تصادفی : یک سازمان تصادفی سازمانی است که هیچ مشارکتی در آن وجود ندارد. معهذا در چنین سازمانی حداقل یکی از طرفین منفعت می کند. برای مثال در این زمینه مدیر تولید پوشاک در شرکتی است که ایده ای برای طراحی لباس جدید را از طریق شنیدن گفت و شنودها و سخنان دوستانه افرادی از شرکت دیگر به دست می آورد
 2. سازمان انگلی : ارتباط انگلی زمانی ایجاد می شود که یک نفر به خرج دیگری یا توسط دیگری چیزی را کسب کند، یعنی او به هزینه دیگری کسب امتیاز کند. برای مثال استخدام کارمند مازاد و پرداخت حقوق بیش از آنچه کار دارد یک انگل است
 3. سازمان یک طرفه : در روابط یک طرفه یا یک سویه، یکی از طرفین بی آنکه زیان یا آسیبی به طرف دیگر برساند یا کمکی به او بکند، از این رابطه سود می برد. برای مثال یک سازمان بازرگانی که به معمول کار خود را پیش می برد، هنگامی که امکان می دهد دانشجوی محققی به بررسی آن سازمان بپردازد نمونه ای از روابط یک طرفه را در سازمان انسانی ارائه می کند.اگر شرکت هیچ انتظار سودی نداشته باشد ارتباط یک طرفه است .
 4. سازمان دو طرفه یا متقابل : در یک سازمان متقابل، انجمن یا گرده همایی از سوی تمام شرکت کنندگان با قرار قبلی صورت می گیرد. همه شرکت کنندگان انتظار دارند که از سازمان نفعی عایدشان شود.
 5. سازمان متعالی : بالاترین سازمان از نظر کیفیت، نوع متعالی آن است. یک سازمان متعالی یک سازمان متقابل نیز هست. روابط یا ارتباط، زمانی متعالی است که تمام اعضاء به ماهیت ذاتی و درونی روابط خود اهمیت دهند. بدین معنا که هر فردی برای کارآیی بیشتر، از هیچ کوششی دریغ نورزد .