سازمان های موفق - Successful organizations
ساعت ٩:٤٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مباحث سازمان

 

 

مینتزبرگ عقیده یا نظر دیگری هم ابراز نمود و آن این است، برای اینکه یک سازمان اثربخش باشد، باید تاثیر متقابل چند نیروی اصلی را کنترل یا ادراه کند. یک مدیر به هنگام طرح ریزی شکل سازمان باید تاثیر متقابل این نیروه ها را در نظر بگیرد .

  1. جهت گیری – که تعیین کننده ماموریت سازمان است و هم اینکه از سازمان تصویر خاصی به دست می دهد
  2. کارآیی – دومین نیرو است یعنی باید هزینه ها را به پایین ترین حد رسانید و سود را بالا برد
  3. تخصص – سومین نیرویی است که در سازمان وجود دارد این بدان معنی است که برای انجام کارها سطح بالایی از دانش و تخصص لازم است
  4. نوآوری – چهارمین نیرو است، یعنی سازمان باید محصولات و خدمات جدیدی را به بازار عرضه کند و خود را با محیط خارجی وفق دهد
  5. تمرکز – پنجمین نیرو است و این بدان معنی است که سازمان باید تلاش های خود را بر بازارهای خاصی متمرکز کند
  6. فرهنگ همکاری – ششمین نیرو است همکاری در سایه وجود ارزش های فرهنگی مشترک به وجود می آید و مقصود این است که بین مجموعه ای از افراد ناهمگون باید نوعی همکاری و هماهنگی به وجود آید .
  7. سیاست های رقابتی – به عنوان هفتمین نیرو است، رقابت می تواند موجب پدید آمدن سیاست هایی شود، افراد و دوایر را از هم جئا سازد، هر یک احساس نیاز به داشتن هویت و موفقیت می کند

در طرح ریزی شکل سازمان، یکی از هدف های مهم این است که بتوان این هفت نیرو را هماهنگ ساخت و بین آنها تعادل یا توازن مناسبی برقرار کرد .