گام های برنامه ریزی - steps of planning
ساعت ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: برنامه و بودجه

 

 

 

 
 1. اگاهی از فرصت ها ( مسائل و نیازها)
 2. تعیین اهداف کوتاه مدت
 3. کسب اطلاعات کامل درباره فعالیت های مورد نظر
 4. دسته بندی و تحلیل اطلاعات
 5. تعیین فرضیه ها و شناخت موانع
 6. تعیین بدیل ها
 7. ارزیابی بدیل های گوناگون
 8. انتخاب بدیل
 9. تدوین برنامه های فرعی ( پشتیبانی )
 10. تنظیم تفصیلی توالی فعالیت ها و جدول زمانبندی
 11. بیان برنامه ها به کمک ارقام به وسیله تخصیص بودجه
 12. پیگیری پیشرفت کار

برای مطالعه جزئیات هر بند به کتاب اصول مدیریت علی رضائیان صفحه 104 مراجعه نمائید.