برنامه ریزی موثر
ساعت ۱:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: برنامه و بودجه

توجه به موارد ذیل موجب موثر بودن برنامه ریزی می گردد:

 1. زمان : هر یک از اجزاء، نه تنها از جنبه محتوا و عمل، بلکه از نظر زمان نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا حرکت ها با یکدیگر ارتباط دارند
 2. ارتباطات : باید طوری برقرار گردد که همه افراد در حیطه فعالیت خود، درک صحیحی از برنامه و چگونگی اجرای آن داشته باشند
 3. تشریک مساعی : در امور برنامه ریزی باید همکاری صورت گیرد
 4. به وجود آوردن جو مناسب : آماده سازی برای برنامه ریزی باید از سطوح بالا شروع شود و سازمان یافته باشد
 • یک نمودار مطلوب برای هر بخش ترسیم شود
 • فعالیت های گروهی هماهنگ گردد
 • وظایف مشخص گردد
 • جو مناسب برای افزایش کارایی در گروه ها به وجود آید
 • اهداف و خط مشی ها باید به تمام افراد و در تمام سطوح انتقال داده شود
 • برنامه ریزی بلندمدت باید مکمل برنامه ریزی کوتاه مدت باشد
 • برنامه ریزی باید طوری تنظیم شود که زمینه را برای پذیرش اطلاعات و تغییرات در سازمان فراهم آورد