محاسن و محدویت های برنامه ریزی - Merits and Limitations of Planning
ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: برنامه و بودجه

محاسن

برنامه ریزی در هر سازمان محاسن زیادی دارد که مهمترین آنها به شرح ذیل است :

 1. اهداف سازمان را فقط در چهارچوب برنامه ریزی می توان تحقق بخشید
 2. برنامه ریزی، زمینه را برای اجرای تصمیم ها فراهم می کند
 3. برنامه ریزی در سطوح مختلف کمک می کند تا طرح های آینده به طور منظم انجام شود و حداکثر نتیجه را به دست آورد
 4. با رشد سریع فناوری، تنها در چهارچوب برنامه می توان خود را با رشد مورد نظر تطبیق داد
 5. برنامه ریزی، به طور مستقیم ما را به سوی رشد اقتصادی کلان می برد و از به هدر رفتن عوامل تولید جلوگیری می کند
 6. برنامه ریزی، موجب بودجه بندی می گردد و در نتیجه ابزار کنترل را به دست مدیر می دهد
 7. برنامه ریزی، روحیه گروهی را بالا می برد و در نتیجه کارایی سازمان افزایش می یابد

محدودیت های برنامه ریزی

برنامه ریزی با وجود محاسن بسیار محدودیت هایی را نیز به همراه دارد که عبارتند از:

 1. با توجه به صرف هزینه و وقت، سازمان های کوچک از انجام عمل برنامه ریزی خودداری می کنند
 2. به علت صرفه هزینه و وقت، سازمان های کوچک از انجام عمل برنامه ریزی خوداری می کنند
 3. حرکت را در تمام سطوح سازمان در کوتاه مدت مشکل یا کند می کند
 4. برنامه ریزی بیشتر بر اساس احتمالات و حدس تا بر یقین
راه های کاهش محدودیت های برنامه ریزی
 1. تا سر حد امکان از برنامه ریزی های وابسته به هم خودداری شود
 2. از برنامه ریزی موازی در زمینه های گوناگون، بر اساس ضابطه خاص کمتر استفاده شود
 3. سعی شود برنامه ها هماهنگ با یکدیگر و یکنواخت پیش بروند
 4. برنامه ها مرحله به مرحله اجرا شود