گزینش ادراکی – perceptual selectivity
ساعت ٩:۱٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: رفتارسازمانی

انسان در هر لحظه با محرک های مختلف مواجه است اما در جریان ادراک، یک یا چند محرک خاص مورد توجه واقع می شوند. به عبارت دیگر فرد از میان محرک ها برای ادراک، محرک هایی را انتخاب می کند، که به این امر گزینش ادراکی می گویند. گزینش ادراکی تحت تاثیر عواملی چون میزان شدت، تکرار ، تازگی و تحرک قرار داشته و تجربه و انگیزش و شخصیت نیز به آن اثر می گذارند.