مدیریت بر مبنای هدف – (Management by objective ( MBO
ساعت ۸:۳۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت

مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه فرایندی است که از طریق آن مدیران سطوح بالا به پائین مشترکاً هدف های سازمان را مشخص می سازند و حدود مسئولیت ها و وظایف هر فرد را با در نظر گرفتن نتایج مورد انتظار تعیین می کنند. و تمامی این عوامل برای اداره واحد و ارزشیابی فعالیت های افراد به کار می رود. ویژگی این سیستم، مشارکت و همکاری همگانی در سازمان است. بدین معنی که در این سیستم سلسله مراتب سنتی سازمان به کنار نهاده می شود و هر فردی خود به کنترل خود می پردازد و اساس کار، مشارکت و همکاری است . نخستین بار پیتر دراکر این اصطلاح را به کار برد.

پس از دراکر نظریه پردازان دیگری از جمله مک گریگور، هامبل بلیک و موتن و لیکرت این سیستم را توسعه و بهبود بخشیدن.