تئوری z
ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت

یکی از علمای مدیریت معاصر به نام اوچی در بررسی بعضی از سازمان های آمریکائی مشاهده کرد که این سازمان ها آگاهانه یا نا خودآگاه برخی از خصوصیات و ویژگی های سازمان های ژاپنی را به کار گرفته اند و این تلفیق موجب توفیق آنها در نیل به اهدافشان گردیده است .

اگر شیوه مدیریت آمریکائی را تئوری A بنامیم و شیوه مدیریت ژاپنی را J نشان دهیم به رغم اوچی خصوصیات این دو سبک مدیریت را می توان به صورت جدول زیر توصیف نمود.

تئوری Z

تئوری A

استخدام دائم العمر

استخدام کوتاه مدت

گرایش به کلی دان بودن

گرایش به تخصص های جزئی

جابه جایی و انتقال کم

جا به جایی و انتقال زیاد

تصمیم گیری جمعی

تصمیم گیری فردی

مسئولیت جمعی

مسئولیت فردی

ارزیابی های نادر

ارزیابی های متعدد

ارزیابی های غیر رسمی و ضمنی

ارزیابی های رسمی و مستقیم

ارتقاء بطئی و افقی

ارتقاء سریع و عمودی

توجه انسانی به فرد

توجه ابزاری به فرد

 

حال اگر خصوصیات تئوری J رادر سازمان های آمریکایی که ویژگی های تئوری را دارا هستند به کارگیریم و از این طریق ویژگی های مذکور را تعدیل نمائیم تئوری z حاصل می شود .