تعریف برنامه ریزی

  1. تعیین هدف ، یافتن و ساختن راه وصول به آن 
  2. تصمیم گیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد
  3. تجسم و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و ساختن راه ها و وسایلی که رسیدن به آن را فراهم کند .
  4. طراحی عملیاتی که شیی یا موضوعی را بر مبنای شیوه ای که از پیش تعریف شده ، تغییر بدهد .
/ 0 نظر / 36 بازدید