سیستم های اطلاعاتی و مدیریت اطلاعات - Information Systems & informatio

سیستم های اطلاعاتی و مدیریت اطلاعات مترادف نیستند با این حال خیلی به هم مرتبط هستند. برخی از جنبه های عملی مدیریت اطلاعات مستلزم حداقل تکنولوژی است. برای مثال؛ مدیریت اطلاعات شامل نگهداری سوابق فعالیت های مرتبط با بایگانی به شیوه سنتی انجام می شود. از طرفی دیگر کاربردهای سیستم های اطلاعاتی مثل آنچه در مرحله کنترل اتفاق می افتد از شیوه های سنتی مدیریت اطلاعات فراتر می رود، به طور مثال استفاده از تکنولوژی برای اطمینان از اینکه مراحل عملیاتی در شرایط مناسب انجام گردیده است.

 

سیستم های اطلاعاتی :

سفارشات، پردازش، ذخیره و اشاعه اطلاعات نوشتاری، دیداری، دیداری و شنیداری، تصویری و آماری با استفاده از ابزار الکترونیکی و مخابراتی.

شیوه عملی، فنی،  مهندسی و فنون مدیریت که برای سازماندهی و پردازش اطلاعات به کار می رود، شامل کاربرد آنها، کامپیوترها و تاثیر آنها بر انسان و ماشین موضوعات اجتماعی و مسائل اقتصادی و فرهنگی مرتبط با آن.

سیستم های اطلاعاتی به معنای گردآوری، ذخیره، پردازش و اشاعه و استفاده از اطلاعات است. این مساله به نرم افزار و یا سخت افزار محدود نمی شود بلکه اهمیت انسان و هدف هایش در استفاده از تکنولوژی، ارزش ها و معیارهایی که در این انتخاب به کار می رود، همچنین ارزیابی نهایی از اینکه این ابزار وسیله ای برای رسیدن به هدف هایش بوده اند یا خیر را در بر می گیرد.

 

مدیریت اطلاعات:

هدف از مدیریت اطلاعات ارتقای کارایی سازمان از طریق تقویت توانایی های آن برای برآورد نیازهای درونی آن در یک وضعیت فعال و پویا و تثبیت شده است.

مدیریت اطلاعات شامل خط مشی کلان اطلاعاتی، توسعه و نگهداری سیستم های جامع و ارائه خدمات  بهره برداری از جریان اطلاعات و کنترل و کاربرد تکنولوژی در جهت برآوردن نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان نهایی صرف نظر از نقش آنها در سازمان متبوع است.

مدیریت اطلاعات دو جنبه دارد: مدیریت فرایند اطلاعات، مدیریت منابع اطلاعات.

مدیریت اطلاعات، فنون و روش های متعددی را به شرح زیر در بر می گیرد:

 • روش ها و ابزار ضبط دانش برای آیندگان مانند کتاب ها، نشریات و کتابخانه ها
 • روش های نگهداری سوابق فعالیت ها، مثل بایگانی و دفتر داری
 • روش ها نمایه سازی اسناد و مدارک و اطلاعاتع به طوری که آنها را از میان یک مجموعه اختصاصی، در هر نقطه دنیا بتوان پیدا کرد. این روش ها شامل فهرست ها، نمایه های چایی، بایگانی ها و انواع کتابشناسی هایی است که بر اساس نمایه الفبایی واژه ها و طرح های طبقه بندی تنظیم شده اند.
 • روش های انتقال دانش در بین جوامع مختلف به نسبت گوناگونی این جوامع واهداف آنها متنوع است. این روش ها عبارتند از :
 1. نامه ها، برای ارتباط تجاری و همچنین برای تبادل نظریات علمی و تحقیقی
 2. نشریات برای تبادل نتایج و نظریه ها
 3. کتاب ها و گزارشات و جز اینها برای اشاغه اطلاعات در میان تعداد بیشتری از افراد جامعه
 4. روزنامه ها، برای اشاعه اطلاعات جاری و تازه
 5. مکالمات تلفنی برای بحث درباره موضوعات و مسائل مهم
 6. رادیو و تلویزیون برای اطلاع رسانی به توده مردم و ایجاد سرگرمی برای آنها
 7. سمینارها و کنفرانس ها

 

مبانی سیستم های اطلاعاتی/ جنیفر رولی/سیف کاشانی و افنانی

/ 0 نظر / 306 بازدید