دلایل نمونه گیری - Reasons for sampling

  1. هزینه : اغلب نمونه می تواند اطلاعات قابل اعتماد و مفیدی با هزینه ای کمتر از سرشماری فراهم کند.
  2. به روز بودن : نمونه اغلب اطلاعاتی بهنگام تر از سرشماری به دست می دهد. زیرا داده های کمتری جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شوند. برای تصمیم گیری های سریع کاربرد دارد.
  3. درستی : نمونه اغلب اطلاعاتی به درستی سرشماری و یا حتی درست تر از آن فراهم می کند؛ زیرا خطاهای جمع آوری داده ها را در یک کار تحقیقی کوچک بهتر از یک کار بزرگ می توان کنترل کرد.
  4. زمان: سرشماری کل جامعه آماری به زمان طولانی نیاز دارد.
  5. آزمون تخریب کننده: وقتی آزمونی موجب خراب شدن یک کالا می شود، باید نمونه گیری را به کار برد. این امر در صنایع نظامی که کنترل کیفیت کالا همراه با تخریب است بیشتر مصداق دارد.

 

آمار و کاربرد آن در مدیریت/ عادل آذر

/ 0 نظر / 34 بازدید